RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Les disse retningslinjene for personvern (“Retningslinjer“) nøye for å forstå våre retningslinjer og vår praksis angående dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem. Disse retningslinjene gjelder for personer som benytter INNFRAM Digitalt byrå – tjenester som forbrukere (“du”). Disse retningslinjene forklarer hvordan personopplysningene dine blir samlet inn, brukt og avgitt av INNFRAM AS, Org.nr 926511890 (“Vi”, Oss”) som eier INNFRAM Digitalt byrå. De viser også hvordan du kan få tilgang til og oppdatere personopplysningene dine og gjøre visse valg om hvordan personopplysningene dine blir brukt.

Hvilke personopplysninger blir lagret

 • Vi lagrer personopplysninger som en del av vår regulære kontakt med kunder, og bare i forbindelse med virksomheter. Vi lagrer navn, telefonnumre og e-postadresser til viktige kontaktpersoner fra virksomheter som vi har eller håper å ha en forretningsrelasjon til.
 • Som mange andre nettsteder bruker vi webanalyseverktøy som benytter seg av informasjonskapsler (cookies), websignaler (web beacons) og andre automatiserte sporingsteknologier (“Sporingsverktøy”). Informasjonen vi samler inn automatisk, omfatter informasjon om datamaskinen og Internett-tilkoblingen din (inkludert IP-adresse, operativsystem og nettlesertype) og opplysninger om besøkene dine på nettstedet vårt (inkludert handlinger og mønstre i nettleserbruken din, samt informasjon om eventuelle refererende nettsteder, søkemotorer, plattformer for sosiale medier eller linker). Vi bruker ikke Sporingsverktøy til å samle inn identifiserbare personopplysninger (bortsett fra i den utstrekning du har gitt slik informasjon til tredjeparter, for eksempel plattformer for sosiale medier – se avsnittet nedenfor med tittelen “Avgivelse av personopplysninger til tredjeparter”), men vi knytter informasjon vi samler ved hjelp av Sporingsverktøy, til dine identifiserbare personopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler data for å:

 • Opprettholde jevnlig kontakt og skape nye forretningsmuligheter med potensielle kunder
 • Opprettholde en relasjon med og supplere leveranser til eksisterende kunder
 • Utføre våre kontraktsforpliktelser overfor kunder

Vi bruker også data for å kunne gi deg relevant informasjon om vår bedrift og våre tjenester og produkter. Informasjon som blir samlet inn automatisk ved hjelp av Sporingsverktøy, hjelper oss med å analysere hvordan brukere samhandler med og bruker nettstedet vårt, forbedre nettstedet vårt, gi deg informasjon vi tror er av interesse for deg, og identifisere andre som deg som kan være interessert i våre produkter og tjenester.

Informasjon om navn, roller, telefonnumre og e-postadresser som er knyttet til en virksomhet, brukes for å overholde innkjøpsavtaler og betingelser i kontrakter. Disse dataene blir behandlet i henhold til Artikkel 6 (1 b) i Personvernforordningen. Dataene brukes til å gi bedriften, via din rolle, relevant generell informasjon om området vi driver virksomhet på.

Anskaffelse av personopplysninger

 • Vi lagrer personopplysningene som blir gitt til våre ansatte i forbindelse med forretningsrelasjoner med direkte kontakt, kontrakter som er inngått, eller regulære innkjøp fra vår virksomhet.
 • Sporingsverktøyene vi bruker, benytter seg av informasjonskapsler og websignaler:

Informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten datafil som kan bli plassert på din harddisk når du besøker visse nettsteder. Informasjonskapsler blir brukt til å samle inn og lagre informasjon, for eksempel hvilken type datamaskin du bruker, og hvor ofte du logger deg på et nettsted. Nettstedet vårt bruker både “sesjonsinformasjonskapsler”, for å forbedre navigeringen din på nettstedet vårt og huske deg gjennom ett enkelt besøk, og “persistente informasjonskapsler”, som blir lagret på datamaskinen din til de utløper eller blir slettet, og som hjelper oss med å yte deg bedre service ved gjentakende besøk på nettstedet vårt. Du kan alltid slette eller deaktivere informasjonskapsler via nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, vil du kanskje ikke kunne utnytte enkelte funksjoner på et nettsted som krever informasjonskapsler.

Websignaler.  I tillegg til informasjonskapsler leverer vi websignaler gjennom nettstedet vårt. Websignaler er små grafiske bilder som kanskje ikke er synlige for besøkende på nettstedet, og som samler inn informasjon om bruk av nettstedet på anonym basis. I noen tilfeller kan anonyme opplysninger bli overført til tredjeparts markedsføringsnettverk. Vi bruker websignaler til egen intern analyse, for å bedre forstå hvordan brukerne samhandler med nettstedet vårt. Vi bruker også websignaler i forbindelse med våre markedsføringstiltak. For eksempel tillater websignaler tredjeparts markedsføringsnettverk å oppdage når en bruker har besøkt nettstedet vårt, og deretter vise dem annonser for nettstedet vårt når de besøker et annet nettsted.

 • Vi supplerer informasjonen vi samler inn via nettstedet vårt, med informasjon fra tredjeparter (inkludert våre markedsføringspartnere og andre tjenesteleverandører) og informasjon vi samler inn via andre metoder, for eksempel offline eller via andre nettsteder. Denne informasjonen omfatter profilinformasjon fra sosiale medier, avhengig av innstillingene du har valgt for kontoene dine i sosiale medier.

Avgivelse av personopplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte avgi personopplysninger vi har mottatt i forbindelse med kontrakter og kjøp til andre, med mindre vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.
Tredjeparts Sporingsverktøy vi bruker, omfatter tjenester vi anskaffer fra tredjeparter. Informasjonen som blir generert av disse analysetjenestene, vil bli overført til og lagret av tredjepartene og vil være underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi styrer ikke disse tredjepartenes sporingsteknologier, hvordan de blir brukt, eller informasjonen de måtte samle inn, og vi er ikke ansvarlige for disse tredjepartenes retningslinjer for personvern.

Et av de tredjeparts Sporingsverktøy vi bruker, er Google Analytics. Informasjon som blir generert av Google Analytics, vil bli overført til og lagret av Google og vil være underlagt Googles retningslinjer for personvern, som du kan se ved å klikke her:  https://policies.google.com/privacy?hl=en. Hvis du vil vite mer om Googles partnertjenester og hvordan du slår av analysesporing fra Google, kan du klikke her: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en

Oppbevaring av personopplysninger

Våre retningslinjer og prosedyrer bygger på følgende kriterier for å fastsette oppbevaringsperiodene for personopplysninger i tilknytning til formålene som nevnt ovenfor:

 • Tiden siden din siste interaksjon med oss
 • Avslutning av kontraktsrelasjon med deg
 • Sikkerhetsårsaker
 • Aktuelle foreldelseslover
 • Pågående eller potensielle rettstvister eller konflikter
 • Lovbestemt plikt til å oppbevare personopplysninger

Dataene vi har mottatt i forbindelse med kontrakter og kjøp, vil bli lagret så lenge vi har et aktivt kundeforhold med firmaet du er tilknyttet. Vi lagrer dataene som er nødvendige i henhold til regnskapsloven, i opptil 5 år, i henhold til lovbestemte krav.

Rettigheter til den registrerte part

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og aktuelle forskrifter. Vi ønsker å understreke at personer tilknyttet våre kunder kan be om tilgang til sine personopplysninger og be om at de blir flyttet og kreve at de blir rettet eller slettet. Det er mulig å anke til Datatilsynet i forbindelse med behandling som er i strid med reglene.

Hvis du bor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse rettigheter angående vern av personopplysninger. Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du ønsker å bli fjernet fra våre systemer, kan du kontakte oss.

Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

 • Rett til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg
 • Rett til korrigering
 • Rett til å protestere
 • Rett til begrensning
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til å trekke tilbake samtykke

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger både ved hjelp av fysisk og virtuell tilgangskontroll. Vår virksomhet registrerer ikke sensitive personopplysninger – bare kontaktopplysninger knyttet til forretningsrelasjoner.

Samtykke

Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du i våre Retningslinjer for personvern og godtar betingelsene der.

Kontaktopplysninger

Send eventuelle spørsmål om informasjonen som er registrert, eller forespørsler om retting og sletting til følgende adresse:

Kirkebakken 3,
2317 HAMAR, NORGE

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Les disse retningslinjene for personvern (“Retningslinjer“) nøye for å forstå våre retningslinjer og vår praksis angående dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem. Disse retningslinjene gjelder for personer som benytter INNFRAM Digitalt byrå – tjenester som forbrukere (“du”). Disse retningslinjene forklarer hvordan personopplysningene dine blir samlet inn, brukt og avgitt av INNFRAM AS, Org.nr 000000000 (“Vi”, Oss”) som eier INNFRAM Digitalt byrå. De viser også hvordan du kan få tilgang til og oppdatere personopplysningene dine og gjøre visse valg om hvordan personopplysningene dine blir brukt.

Hvilke personopplysninger blir lagret

 • Vi lagrer personopplysninger som en del av vår regulære kontakt med kunder, og bare i forbindelse med virksomheter. Vi lagrer navn, telefonnumre og e-postadresser til viktige kontaktpersoner fra virksomheter som vi har eller håper å ha en forretningsrelasjon til.
 • Som mange andre nettsteder bruker vi webanalyseverktøy som benytter seg av informasjonskapsler (cookies), websignaler (web beacons) og andre automatiserte sporingsteknologier (“Sporingsverktøy”). Informasjonen vi samler inn automatisk, omfatter informasjon om datamaskinen og Internett-tilkoblingen din (inkludert IP-adresse, operativsystem og nettlesertype) og opplysninger om besøkene dine på nettstedet vårt (inkludert handlinger og mønstre i nettleserbruken din, samt informasjon om eventuelle refererende nettsteder, søkemotorer, plattformer for sosiale medier eller linker). Vi bruker ikke Sporingsverktøy til å samle inn identifiserbare personopplysninger (bortsett fra i den utstrekning du har gitt slik informasjon til tredjeparter, for eksempel plattformer for sosiale medier – se avsnittet nedenfor med tittelen “Avgivelse av personopplysninger til tredjeparter”), men vi knytter informasjon vi samler ved hjelp av Sporingsverktøy, til dine identifiserbare personopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler data for å:

 • Opprettholde jevnlig kontakt og skape nye forretningsmuligheter med potensielle kunder
 • Opprettholde en relasjon med og supplere leveranser til eksisterende kunder
 • Utføre våre kontraktsforpliktelser overfor kunder

Vi bruker også data for å kunne gi deg relevant informasjon om vår bedrift og våre tjenester og produkter. Informasjon som blir samlet inn automatisk ved hjelp av Sporingsverktøy, hjelper oss med å analysere hvordan brukere samhandler med og bruker nettstedet vårt, forbedre nettstedet vårt, gi deg informasjon vi tror er av interesse for deg, og identifisere andre som deg som kan være interessert i våre produkter og tjenester.

Informasjon om navn, roller, telefonnumre og e-postadresser som er knyttet til en virksomhet, brukes for å overholde innkjøpsavtaler og betingelser i kontrakter. Disse dataene blir behandlet i henhold til Artikkel 6 (1 b) i Personvernforordningen. Dataene brukes til å gi bedriften, via din rolle, relevant generell informasjon om området vi driver virksomhet på.

Anskaffelse av personopplysninger

 • Vi lagrer personopplysningene som blir gitt til våre ansatte i forbindelse med forretningsrelasjoner med direkte kontakt, kontrakter som er inngått, eller regulære innkjøp fra vår virksomhet.
 • Sporingsverktøyene vi bruker, benytter seg av informasjonskapsler og websignaler:

Informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten datafil som kan bli plassert på din harddisk når du besøker visse nettsteder. Informasjonskapsler blir brukt til å samle inn og lagre informasjon, for eksempel hvilken type datamaskin du bruker, og hvor ofte du logger deg på et nettsted. Nettstedet vårt bruker både “sesjonsinformasjonskapsler”, for å forbedre navigeringen din på nettstedet vårt og huske deg gjennom ett enkelt besøk, og “persistente informasjonskapsler”, som blir lagret på datamaskinen din til de utløper eller blir slettet, og som hjelper oss med å yte deg bedre service ved gjentakende besøk på nettstedet vårt. Du kan alltid slette eller deaktivere informasjonskapsler via nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, vil du kanskje ikke kunne utnytte enkelte funksjoner på et nettsted som krever informasjonskapsler.

Websignaler.  I tillegg til informasjonskapsler leverer vi websignaler gjennom nettstedet vårt. Websignaler er små grafiske bilder som kanskje ikke er synlige for besøkende på nettstedet, og som samler inn informasjon om bruk av nettstedet på anonym basis. I noen tilfeller kan anonyme opplysninger bli overført til tredjeparts markedsføringsnettverk. Vi bruker websignaler til egen intern analyse, for å bedre forstå hvordan brukerne samhandler med nettstedet vårt. Vi bruker også websignaler i forbindelse med våre markedsføringstiltak. For eksempel tillater websignaler tredjeparts markedsføringsnettverk å oppdage når en bruker har besøkt nettstedet vårt, og deretter vise dem annonser for nettstedet vårt når de besøker et annet nettsted.

 • Vi supplerer informasjonen vi samler inn via nettstedet vårt, med informasjon fra tredjeparter (inkludert våre markedsføringspartnere og andre tjenesteleverandører) og informasjon vi samler inn via andre metoder, for eksempel offline eller via andre nettsteder. Denne informasjonen omfatter profilinformasjon fra sosiale medier, avhengig av innstillingene du har valgt for kontoene dine i sosiale medier.

Avgivelse av personopplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte avgi personopplysninger vi har mottatt i forbindelse med kontrakter og kjøp til andre, med mindre vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.
Tredjeparts Sporingsverktøy vi bruker, omfatter tjenester vi anskaffer fra tredjeparter. Informasjonen som blir generert av disse analysetjenestene, vil bli overført til og lagret av tredjepartene og vil være underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi styrer ikke disse tredjepartenes sporingsteknologier, hvordan de blir brukt, eller informasjonen de måtte samle inn, og vi er ikke ansvarlige for disse tredjepartenes retningslinjer for personvern.

Et av de tredjeparts Sporingsverktøy vi bruker, er Google Analytics. Informasjon som blir generert av Google Analytics, vil bli overført til og lagret av Google og vil være underlagt Googles retningslinjer for personvern, som du kan se ved å klikke her:  https://policies.google.com/privacy?hl=en. Hvis du vil vite mer om Googles partnertjenester og hvordan du slår av analysesporing fra Google, kan du klikke her: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en

Oppbevaring av personopplysninger

Våre retningslinjer og prosedyrer bygger på følgende kriterier for å fastsette oppbevaringsperiodene for personopplysninger i tilknytning til formålene som nevnt ovenfor:

 • Tiden siden din siste interaksjon med oss
 • Avslutning av kontraktsrelasjon med deg
 • Sikkerhetsårsaker
 • Aktuelle foreldelseslover
 • Pågående eller potensielle rettstvister eller konflikter
 • Lovbestemt plikt til å oppbevare personopplysninger

Dataene vi har mottatt i forbindelse med kontrakter og kjøp, vil bli lagret så lenge vi har et aktivt kundeforhold med firmaet du er tilknyttet. Vi lagrer dataene som er nødvendige i henhold til regnskapsloven, i opptil 5 år, i henhold til lovbestemte krav.

Rettigheter til den registrerte part

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og aktuelle forskrifter. Vi ønsker å understreke at personer tilknyttet våre kunder kan be om tilgang til sine personopplysninger og be om at de blir flyttet og kreve at de blir rettet eller slettet. Det er mulig å anke til Datatilsynet i forbindelse med behandling som er i strid med reglene.

Hvis du bor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse rettigheter angående vern av personopplysninger. Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du ønsker å bli fjernet fra våre systemer, kan du kontakte oss.

Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

 • Rett til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg
 • Rett til korrigering
 • Rett til å protestere
 • Rett til begrensning
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til å trekke tilbake samtykke

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger både ved hjelp av fysisk og virtuell tilgangskontroll. Vår virksomhet registrerer ikke sensitive personopplysninger – bare kontaktopplysninger knyttet til forretningsrelasjoner.

Samtykke

Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du i våre Retningslinjer for personvern og godtar betingelsene der.

Kontaktopplysninger

Send eventuelle spørsmål om informasjonen som er registrert, eller forespørsler om retting og sletting til følgende adresse:

Kirkebakken 3,
2317 HAMAR, NORGE