Blir INNFRAM

steg for steg

Vi er en internasjonal gjeng som i flere år har arbeidet under paraplyen Odessa Media fra 2011. Nå blir vi INNFRAM AS, og med solid lokal forankring får vi dermed impulser fra både utlandet og Innlandet.

sånn jobber vi

For å skape gode designløsninger må vi forstå problemstillingen og identifisere utfordringene og mulighetene. For å skape tillit og effektiv kommunikasjon er det viktig med felles forståelse og at forventningen til hverandres bidrag inn i prosessen avklares. 

Vi må bli kjent med deg og dine målgrupper, og konteksten designløsningen skal fungere for. Brukerens behov og forretningsmålene vil alltid være i fokus, uansett om vi lager en visuell identitet, nettside, illustrasjon, nettbutikk eller et produkt.

Ved å jobbe smidig, teste og justere, utvikler vi idéer og konsepter til løsninger som vi sammen har forankret i designstrategien. Like viktig som å fange oversiktsbildet er det å sørge for at detaljene er på rett sted. 

I INNFRAM er vi grunnleggende opptatt av å skape langvarige relasjoner og mener aktiv designoppfølging er for å opprettholde engasjement. En designløsning er en investering som må få mulighet til å vokse og utvikle seg.

Dette kunne være slutten på denne siden.

Men...

Mens vi arbeidet med innholdet, lurte vi på om det kunne ha et alternativt utseende ...

Hva om vi konverterte alle ordene ovenfor til vårt teams interne språk?

Da kunne man helt sikkert ende opp med noe fargerikt, noe vittig, kanskje søtt og humoristisk, noe som så omtrent slik ut ...

Blir INNFRAM
Blir INNFRAM
Blir INNFRAM

sånn smaker det

We were not able to make the final choice between the two versions because we like both equally. Maybe you could solve our dilemma with a simple anonymous vote below?Which option would you choose for your own "About us" page?Your opinion is highly valuable to us!